• 02972-223241
  • info@sirohieducation.com
  • Sarvadham Parisar, Sirohi ( Rajasthan)
  • News

    News Paper Clips 2019-20

    Vivekananda Jayanti 16-01-20 Bhaskar News Sardi Se Raahat 12-01-20 Patrika News Sardi Se Raahat 12-01-20 Bhaskar News Legal Awareness Program 09-01-20 Bhaskar News Legal Awareness Program 09-01-20 Patrika News Sports Day Dated. 24-12-19 Patrika News Creative Food Competition Dated. 23-12-19 Patrika News Debate Competition Dated. 29-11-19 Bhaskar News Mini Hackathon Dated. 23-10-19 Bhaskar and Patrika […]

    Google Form