• 02972-223241
 • info@sirohieducation.com
 • Sarvadham Parisar, Sirohi ( Rajasthan)
 • News Paper Clips 2019-20

  News Paper Clips 2019-20

  Vivekananda Jayanti 16-01-20 Bhaskar News

  Sardi Se Raahat 12-01-20 Patrika News

  Sardi Se Raahat 12-01-20 Bhaskar News

  Legal Awareness Program 09-01-20 Bhaskar News

  Legal Awareness Program 09-01-20 Patrika News

  Sports Day Dated. 24-12-19 Patrika News

  Creative Food Competition Dated. 23-12-19 Patrika News

  Debate Competition Dated. 29-11-19 Bhaskar News

  Mini Hackathon Dated. 23-10-19 Bhaskar and Patrika News

  Speech Competition Dated.19-10-19 Bhaskar News

  Poster Competition Dated.17-10-19 Bhaskar News

  Science Quiz 2019 Dated. 14-10-19 Patrika News and Bhaskar News


  Science Quiz Start. Dated 12-10-19 Bhaskar News

  Essay Competition Dated. 11-10-19 Bhaskar News

  Intra College Science Quiz Dated. 05-10-19 Bhaskar News

  Gandhiji and Shastriji Jayanti Dated.04-10-19 Bhaskar News

  Robotics Workshop Dated.29-9-19 Bhaskar News

  GST Seminar Dated. 24-9-19 Bhaskar News

  Hindi Divas Dated. 15-9-19 Patrika News

  Teacher’s Day Celebration Dated 6-9-19

  Sports Celebration Dated. 30-08-19 Bhaskar News

  Shiksha Adhikar Divas Dated. 21-8-19 Bhaskar News

  World Population Day Dated.12-7-19 Bhaskar News